Hướng dẫn vận hành – Hình ảnh thực tế công trình: Hệ thống Xử lý nước thải Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Xem thêm: Bản vẽ Thiết kế – Thi công Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)    

Bản vẽ Thiết kế – Thi công Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Thiết kế Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quốc tế Mỹ TPHCM – Full – 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Hình ảnh thực tế công trình:

Bản vẽ Trạm xử lý nước thải công suất 310m3/ngày đêm

Trạm xử lý nước thải công suất 310m3/ngày đêm – Full – 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 29-5-2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính Phủ ban hành về bảo vệ môi trường

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18/2015/NĐ-CP Hà

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác sinh hoạt Cần Thơ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác sinh hoạt Cần Thơ 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau – Full – 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Bản vẽ các hạng mục công trình Khu Nghỉ dưỡng Thể thao Giải trí Vườn Thiên Thanh

Khu Nghỉ dưỡng Thể thao Giải trí Vườn Thiên Thanh – full – 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải – Công ty SCG Việt Nam

Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải – Công ty Sài Gòn Phương Đông

Công ty Sài Gòn Phương Đông – Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải – Full – 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng Mekong Pearl” tỉnh Bến Tre

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM Dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng Mekong Pearl" tỉnh Bến Tre 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Quyết định phê duyệt ĐTM “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mekong Pearl” Bến Tre DTM Cấp Sở | Quyết định phê duyệt ĐTM

Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước CTY Đa Hợp Evatech Việt Nam

[Full] Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước CTY Đa Hợp Evatech Việt Nam 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Hệ thống xử lý nước cấp 12m3/ngày

[Full] Hệ thống xử lý nước cấp 12m3/ngày 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Công ty Quốc Tế – Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải – CTY Quốc Tế – 0903034381 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án “Khu dân cư Hà Đô” Quận 12, TPHCM

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án “Cụm công trình Khu Thương mại – Dịch vụ – Văn Phòng Vincom” Quận 1, TPHCM

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Cụm công trình Khu Thương mại – Dịch vụ – Văn Phòng Vincom" Quận 1, TPHCM 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án “Khu cao ốc căn hộ nghỉ dưỡng Khải Hoàn Paradise” Huyện Nhà Bè, TPHCM

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Khu cao ốc căn hộ nghỉ dưỡng Khải Hoàn Paradise" Huyện Nhà Bè, TPHCM 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise" TPHCM 0918755356 from

DTM Cấp Bộ | Báo cáo ĐTM dự án “Nâng cấp hầm rượu Quốc tế” tại Bình Dương

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp hầm rượu Quốc tế" tại Bình Dương 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DTM Cấp Sở | Quyết định phê duyệt ĐTM Dự án "Nâng cấp hầm rượu quốc tế" tại Bình Dương 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN

DTM Cấp bộ | Quyết định phê duyệt ĐTM Dự án “Nâng cấp hầm rượu quốc tế” tại Bình Dương

DTM Cấp Sở | Quyết định phê duyệt ĐTM Dự án “Nâng cấp hầm rượu quốc tế” tại Bình Dương 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án “Nâng cấp hầm rượu Quốc tế” tại Bình Dương 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN

DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án “Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thuốc BVTV Phú Nông” tỉnh Long An

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thuốc BVTV Phú Nông" tỉnh Long An 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thuốc BVTV

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án “Nhà máy sản xuất Phân bón Việt Mỹ”

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Nhà máy sản xuất Phân bón Việt Mỹ" 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Phú Hài" tỉnh Bình Thuận

DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Phú Hài" tỉnh Bình Thuận 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DTM Cấp Sở | Quyết định phê duyệt ĐTM dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Phú Hài" tỉnh Bình Thuận

DTM Cấp Sở | Quyết định phê duyệt ĐTM dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Phú Hài” tỉnh Bình Thuận

DTM Cấp Sở | Quyết định phê duyệt ĐTM dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Phú Hài" tỉnh Bình Thuận 0918755356 from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DTM Cấp Sở | Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng lấn biển Phú Hài" tỉnh Bình Thuận