Dự Án Xử Lý Nước Thải Archive

Thiết Kế Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp và Nước thải

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GẠCH LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á Hệ thống nước cấp được lấy từ nguồn nước trên khe núi dẫn về hệ thống xử lý đảm bảo cho hàng nghìn công nhân sử dụng. Hệ thống nước thải đảm bảo cho Nhà máy gạch Prime

Thiết Kế Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Công nghiệp sản xuất ngày nay chiếm vị trí khá quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ khác, nhu cầu sản xuất ngày càng trên đà tăng mạnh. Tuy nhiênnền kinh tế – xã hội đạt được nhiều lợi ích thì ngành