Tư Vấn Lập Dự Án

Tư vấn và lập dự án đầu tư theo đúng chủ trường, chính sách của Việt Nam

1. Tư vấn lập dự án đầu tư

 • Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)
 • Lập dự án xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • Lập dự án vay vốn ngân hàng
 • Lập dự án kêu gọi góp vốn
 • Lập dự án Vay vốn từ các tổ chức phi chính phủ: ODA, ADB, WB…

2. Tư vấn thiết kế lập dự án

– Thiết kế kỹ thuật:

 • Khảo sát thiết kế tổng mặt bằng công trình xây dựng
 • Thiết kế kết cấu, điện-nước các công trình dân dụng và công nghiệp
 • Thiết kế hạ tầng khu đô thị và công nghiệp
 • Thiết kế các công trình giao thông (cầu, đường)
 • Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình

– Thiết kế kiến trúc:

 • Thiết kế quy hoạch khu đô thị – khu công nghiệp
 • Thiết kế kiến trúc cảnh quan
 • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, đặc biệt các nhà cao tầng
 • Thiết kế nội ngoại thất công trình

3. Tư vấn thực hiện các thủ tục xin cấp phép lập dự án đầu tư

 • Xin thuận chủ trương đầu tư
 • Khảo sát, lựa chọn địa điểm
 • Lựa chọn kỹ thuật công nghệ
 • Quy mô, công suất dự án
 • Tổng mức đầu tư
 • Phân tích tài chính
 • Phân tích thị trường
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Giải pháp và tư vấn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy
 • Thẩm định dự án
 • Xin cấp giấy phép đầu tư

4. Tư vấn quản lý- giám sát dự án

 • Tư vấn Quản lý dự án
 • Giám sát thi công
 • Kiểm định chất lượng công trình

5. Dự án đầu tư được lập như thế nào?

 • Chủ đầu tư dự án chuẩn bị hồ sơ dự án:
 • Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư.
 • Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước
 • Điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng;
 • Lập dự án đầu tư;
 • Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.

6. Mẫu dự án đầu tư đã được lập [Xem chi tiết]

Dự án tiêu biểu công ty Thảo Nguyên Xanh

Công ty Thảo Nguyên Xanh không ngừng cập nhật kỹ thuật mới. Lập dự án hiện tại đang là thế mạnh trong những lĩnh vực hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thảo Nguyên Xanh.Bên cạnh đó Công ty còn hoạt chuyên về các lĩnh vực như: Dịch vụ môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý môi trường, thiết kế và thi công xây dựng, tư vấn luật.Chúng tôi hoạt động với phương châm “Tất Cả Vị Lợi Ích Của Khách Hàng”.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!