Đội ngũ nhân sự của Thảo Nguyên Xanh Group trong tiệc tất nhiên cuối năm 2014 đầu 2015