Dịch vụ báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH MTV Nhà hàng Khách sạn

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH MTV Nhà hàng Khách sạn

MỤC LỤC 

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC BẢNG.. 3

DANH MỤC HÌNH.. 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 4

MỞ ĐẦU.. 5

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.. 7

1.1 Tên cơ sở. 7

1.2 Chủ cơ sở. 7

1.3 Vị trí địa lý của cơ sở. 7

1.4 Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở. 10

1.4.1 Thời gian hoạt động của cơ sở. 10

1.4.2 Quy mô, công suất 10

1.5 Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở. 10

1.6 Máy móc, thiết bị 10

1.7 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. 11

1.7.1 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu. 11

1.7.2 Nhu cầu sử dụng điện. 12

1.7.3 Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng. 12

1.7.4 Nhu cầu lao động. 13

1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua. 13

1.8.1 Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. 13

1.8.2 Giai đoạn vận hành cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường. 17

1.8.3 Lý do đã không lập bản Cam kết bảo vệ môi trường. 18

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.. 19

2.1 Nguồn chất thải rắn thông thường. 19

2.1.1 Nguồn phát sinh. 19

2.1.2 Biện pháp quản lý và xử lý. 19

2.2 Nguồn chất thải lỏng. 20

2.2.1 Nguồn phát sinh. 20

2.2.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước. 21

2.2.3 Biện pháp quản lý đang được áp dụng. 22

2.3 Nguồn chất thải khí 24

2.3.1 Nguồn phát sinh. 24

2.3.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường khí 25

2.4 Nguồn chất thải nguy hại 28

2.4.1 Nguồn phát sinh. 28

2.4.2 Biện pháp quản lý. 28

2.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung. 28

2.5.1 Nguồn phát sinh. 28

2.5.2 Tác động của tiếng ồn và độ rung. 29

2.5.3 Kết quả đo đạc, phân tích độ ồn. 29

2.5.4 Biện pháp quản lý. 31

2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế – xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải 31

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM… 32

3.1 Kế hoạch quản lý chất thải 32

3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 34

3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố. 34

3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường. 35

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ – CAM KẾT.. 36

1. Kết luận. 36

2. Kiến nghị 36

3. Cam kết 37

PHỤ LỤC.. 38

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!