Dịch vụ báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH Thương mại Sản xuất

MỤC LỤC

MỤC LỤC  1

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT  3

DANH MỤC CÁC BẢNG/HÌNH  4

MỞ ĐẦU  5

CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ  7

1.1. Tên cơ sở  7

1.2. Chủ cơ sở  7

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở  7

1.4. Quy mô, công suất thời gian hoạt động của cơ sở  8

1.4.1. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  8

1.4.2. Tình trạng máy móc thiết bị  9

1.4.3. Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng.  9

1.4.4. Sản phẩm và công suất  10

1.4.5. Nhu cầu lao động  10

CHƯƠNG 2 NGUỒN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, XỬ LÝ  11

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường  11

2.1.1. Nguồn thải  11

2.1.2. Biện pháp quản lý.  11

2.2. Nguồn chất thải lỏng  11

2.2.1. Nguồn thải  11

2.2.2. Biện pháp xử lý  12

2.3. Nguồn chất thải khí.  13

2.4. Nguồn chất thải nguy hại  14

2.4.1   Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại  14

2.4.2.  Biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại  14

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung  14

2.5.1. Nguồn phát sinh  14

2.5.2. Biện pháp quản lý  14

2.6. Các tác động khác … 14

2.7.      Kết quả phân tích chất lượng môi trường tại công ty  15

2.7.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí  15

2.7.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải  19

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT .. 21

1. Kết luận  21

2. Kiến nghị  21

3. Cam kết  21

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!