Tư Vấn Lập Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế

Đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
II.1.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên
Việt Nam có diện tích khoảng 331.212 km² nằm ở vị trí 80
35 đến 230
vĩ Bắc, 1020
đến
1100
kinh Đông. Biên giới giáp Trung Quốc ở phía Bắc, giáp Lào và Campuchia ở phía Tây,
phía Đông giáp Biển Đông.
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ở miền Nam với hai mùa (mùa mƣa  từ giữa
tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến giữa tháng 3) và khí hậu gió mùa ở miền Bắc
với bốn mùa rõ rệt (mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông).
Đặc điểm thời tiết và khí hậu là những nhân tố ảnh hƣởng đến bệnh tật và dịch tả ở
Việt Nam.

II.1.2. Tình hình kinh tế
Trong 10 năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam tăng trƣởng với tốc độ cao. Theo báo cáo
Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) quý II/2011  là
5.67% so với cùng kỳ, cao hơn 0.24% so với quý I năm nay nhƣng  thấp hơn cùng kỳ năm
ngoái 0.73%. Với kết quả này, GDP 6 tháng đầu năm 2011 ƣớc chỉ tăng 5.57% so với cùng
kỳ năm 2010, thấp hơn con số tƣơng ứng của năm ngoái khoảng 0.61%.
Đóng góp vào con số kể trên, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.08%; khu
vực công nghiệp và xây dựng tăng 6.49%; khu vực dịch vụ tăng 6.12%. Khu vực sản xuất
kinh doanh đã và đang chịu ảnh hƣởng của lạm phát, lãi suất cao làm chi phí đầu vào tăng
cao tác động đến sản xuất kinh doanh. Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến tăng trƣởng 6
tháng đầu năm 2011, theo Bộ, là do mặt bằng lãi suất còn đang ở mức cao, đang vƣợt quá
khả năng chịu đựng của một bộ phận doanh nghiệp; lãi suất huy động vốn bình quân tăng
khoảng 3% so với cuối năm 2010 (năm 2010 bình quân khoảng 12%/năm), chênh lệch giữa
lãi suất huy động và cho vay khá lớn (khoảng 3-4%); việc vay vốn tín dụng của một bộ phận
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn; tỷ lệ nợ xấu có xu hƣớng gia
tăng…Ở các chỉ tiêu liên quan khác, trong 6 tháng đầu năm 2011, vốn TNX Group trực tiếp
nƣớc ngoài đăng ký cả cấp mới và tăng vốn đã giảm gần 40% so với cùng kỳ; tổng số vốn
đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp dân doanh giảm 5.4%. Xu hƣớng này thể hiện
ảnh hƣởng của bất ổn kinh tế vĩ mô đến thu hút TNX Group phát triển của khu vực doanh
nghiệp; qua đó có thể sẽ ảnh hƣởng đến mục tiêu tăng trƣởng kinh tế, giải quyết việc làm,
bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian tới.

Xem thêm ở FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!