Tư Vấn Lập Dự Án Bệnh Viện Ung Bướu Cấp Tỉnh

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

I.1. Mô tả dự án
1.Tên dự án        : Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giƣờng)
2. Nhóm ngành dự án    :
3. Chủ đầu tƣ        : Sở Y Tế Thành phố Cần Thơ
a. Địa chỉ liên lạc      : Thành phố Cần Thơ
b. Số điện thoại/Fax
4. Thời gian thực hiện dự án  :
5. Địa điểm thực hiện dự án  : Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
6. Diện tích sàn xây dựng    : 45,841m2
7. Diện tích khu đất xây dựng  : 400,000m2
8. Diện tích giƣờng bệnh    : 80 – 90 m2
/giƣờng
9. Quy mô bệnh viện    : 500 giƣờng
10. Tổng vốn dự kiến của dự án  : Dƣới 65 triệu Euro
Trong đó:
– Vốn ODA: 57 triệu Euro
– Vốn đối ứng: Vốn địa phƣơng, tƣơng đƣơng với………………… Euro
11. Hình thức cung cấp ODA  : ODA không hoàn lại

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!