Tư Vấn Miễn Phí Lập Dự Án Trang Trại Lợn Siêu Nạc Bắc Kạn

Mô tả sơ bộ thông tin dự án

  • Tên dự án                  : Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc.
  • Các hợp phần dự án :

+ Hợp phần 1                        : Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng công nghiệp

+ Hợp phần 2                        : Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp

  • Địa điểm đầu tư :
  • Mục tiêu đầu tư : Xây dựng 1 tổ hợp gồm: Trang trại lợn nái giống 300 con và 8 đực giống; Trang trại lợn thịt 2.000 con;
  • Mục đích đầu tư : Góp phần phát triển ngành chăn nuôi nước nhà theo phương thức trang trại – công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu;
  • Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
  • Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
  • Tổng mức đầu tư : 35,617,126,000 đồng. Trong đó: vốn chủ sở hữu 30% tương ứng        10,617,126,000 đồng, vốn vay ngân hàng 70 % tương ứng 25,000,000,000 đồng.              
  • Tiến độ thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm. Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 bắt đầu hoàn thành trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2017 dự án sẽ đi vào xây dựng hoàn chỉnh;

 

LINK DOWNLOAD