Dự Án Khu du lịch giải trí Vườn Thiên Thanh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thƣơng mại – Dịnh vụ Hiệp Đức Thành
Giấy ĐKKD số : 3035264649 do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp ngày20/9/2007.
Địa chỉ : 323, Trần Hƣng Đạo, Phƣờng 10, Quận 5, Tp. HCM.
Điện thoại : 08.3751256
Đại diện : Ông Nguyễn Văn Hiệp Chức vụ: Giám đốc

Với nguồn tài chính, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn sẳn có. Từ năm 2011 Công ty chúng
tôi đã hƣởng ứng chủ trƣơng, chính sách của Thành phố về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại
các xã vùng ven. Đặc biệt là tại xã Hiệp Phƣớc, huyện Nhà Bè, chúng tôi đã lập kế hoạch và các
thủ tục đầu tƣ một Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí để phục vụ cho nhu cầu tại địa phƣơng và khu
vực.
Bƣớc đầu đã đầu tƣ các khu chức năng, cải tạo mặt bằng, đƣờng nội bộ, trồng cây xanh, … dự
kiến sẽ đƣa vào hoạt động phục vụ vào năm 2013. Tuy nhiên do quy hoạch chung của khu vực
chƣa ổn định nên dự án đã tạm dừng cho đến nay.
Hiện nay, UBND TP đã ban hành Quyết định số 5328/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy
hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu đô thị Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Và dự án của
Công ty cũng phù hợp với quy hoạch chung của Đồ án quy hoạch này.
Nay Công ty kính trình Quí Lãnh đạo các Cơ quan xem xét phê duyệt chủ trƣơng cho chúng
tôi đƣợc đầu tƣ Dự án với các nội dung :
1. Tên dự án : Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí Vƣờn Thiên Thanh.
2. Vị trí, diện tích dự án: xã Hiệp Phƣớc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
Gồm thửa đất số: 677, 305, 192,193,762,695,657 tờ bản đồ số 05; thửa 252 tờ bản đồ số
08.
Tổng diện tích : 29.944 m2 ( gần 03 ha ). Đều đã thuộc chủ quyền của công ty.
3. Mục tiêu đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng một khu du lịch nhiều phân khu chức năng, mô hình
nghỉ dƣỡng sinh thái kết hợp nhiều loại hình thể thao giải trí nhằm phục vụ cho cƣ dân địa
phƣơng, khu vực lân cận, nhất là tạo nên sản phẩm dịch vụ du lịch phục vụ cho lƣợng

FILE DOWNLOAD