Dự án đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học Quốc tế

CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1.            Giới thiệu chủ đầu tư

 • Tên Công Ty :
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Trụ sở công ty : Bình Dương.
 • Đại diện pháp luật công ty:    Di động:
 • Chức vụ: Giám đốc công ty.
 • Điện Thoại:                        Fax :
 • Email : .
 • Mã số thuế :

 

.2. Mô tả sơ bộ dự án

 • Tên dự án :     Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy .
 • Địa điểm :     Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn, Quảng Nam.
 • Hình thức đầu tư :     Đầu tư xây dựng mới .

.3. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư

 • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

 

FILE DOWNLOAD