Dự Án Nhà Máy Tái Chế Nhựa Phế Liệu

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN DỰ ÁN

 I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

 • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hối Dương
 • Địa chỉ : Thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • MSDN : 0900878453
 • Ngày cấp : 05/03/2014
 • Nơi cấp : Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên
 • Người đại diện : Nguyễn Thu Thủy
 • Ngành nghề KD :

– Thu gom rác thải không độc hại/ độc hại

– Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại/ độc hại

– Tái chế phế liệu (không bao gồm tái chế chì và ắc quy)

 • Vốn điều lệ : 10,000,000,000 (Mười tỷ đồng)

 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

 • Tên dự án : Nhà máy tái chế nhựa phế liệu
 • Địa điểm xây dựng : Thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Diện tích nhà xưởng : (7m x 42m) x 7 gian = 2,058 m2
 • Mục tiêu đầu tư : Xây dựng nhà máy tái chế nhựa với công suất 120 tấn/năm khi đi vào sản xuất ổn định.
 • Mục đích đầu tư :

+ Cung cấp nhựa tái chế cho thị trường trong nước góp phần phát triển ngành nhựa đất nước;

+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;

+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải;

+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;

+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp;

 • Hình thức đầu tư : Vốn tư nhân
 • Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
 • Tổng mức đầu tư : 3,000,000,000 đồng
 • Nguồn vốn dự án : 100% vốn chủ sở hữu.

 

 • Tiến độ dự án             : Dự án được tiến hành xây dựng từ tháng 4 năm 2014 và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2014.
 • Vòng đời dự án : Vòng đời hoạt động của dự án là 15 năm bao gồm năm xây dựng

FILE DOWNLOAD