Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Bột Giấy Gia Lai

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

 • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Vận tải Ô tô Gia Lai
 • Mã số thuế : 5900187977
 • Địa chỉ : 31 Chu Văn An, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Đại diện pháp luật : Đoàn Đức Lập             Chức vụ: Giám đốc

 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

 • Tên dự án : Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai
 • Địa điểm xây dựng : Xóm 4, Xã Ia Kênh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Diện tích : 2 ha
 • Mục tiêu đầu tư : Nhà máy sản xuất bột giấy công suất 25,500 tấn/năm
 • Mục đích đầu tư :

+ Đáp ứng nhu cầu thị trường về bột giấy.

+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai.

+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
 • Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
 • Tổng mức đầu tư :
 • Nguồn vốn đầu tư :

– Vốn chủ sở hữu

– Vốn vay

 • Tiến độ dự án :

 

FILE DOWNLOAD