Dự Án Xây Dựng Xưởng May

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

 • Chủ đầu tư : TUNTEX INCORPORATION
 • Mã số thuế : 68454909
 • Địa chỉ trụ sở : 140, Jianye Rd., Shanhua Dist., Tainan City 741, Taiwan
 • Điện thoại                   : (86)62984811
 • Fax                               : (86)62970414
 • Đại diện pháp luật : YANG TE SHENG – Chức vụ: Chủ tịch – Quốc tịch: Singapore
 • Địa chỉ thường trú       : 301 Boon Keng Road, Singapore 339779

 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

 • Tên dự án : Công ty TNHH TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM
 • Mã ngành : 1410
 • Địa điểm xây dựng : Lô H, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
 • Diện tích dự kiến : 42,000 m2
 • Mục tiêu đầu tư : Nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc.
 • Mục đích đầu tư :

+ Đáp ứng nhu cầu thị trường về hàng may mặc.

+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sóc Trăng.

+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
 • Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
 • Tổng mức đầu tư : 5,500,000 USD
 • Nguồn vốn đầu tư :

– Vốn chủ sở hữu chiếm 54.55 % tổng mức đầu tư

– Vốn vay chiếm 45.45 % tổng mức đầu tư

 • Các giai đoạn dự án :

– Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư cho dự án trong tháng 8/2013.

– Giai đoạn đầu tư: Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014

 • Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm và phân tích hiệu quả tài chính dự án trong vòng 20 năm tính từ tháng 7 năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động;

File DOWNLOAD