Tư Vấn Lập Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Chất Thải Nguy Hại

Chương I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

2.1. Giới thiệu chủ đầu tưTên công ty :

Công ty TNHH Thái Nguyên

Đại diện pháp luật :

Ông .

Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ trụ sở : Giấy phép ĐKKD : Ngày đăng ký lần : Vốn điều lệ :

Ngành nghề KD :

  • – Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
  • – Buôn bán kim loại và quặng kim loại;
  • – Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
  • – Thu gom rác thải độc hại
  • – Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
  • – Thu gom rác thải không độc hại
  • – Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
  • – Xƣ ly ô nhiêm va hoat đông quan ly chât thai khac
  • – Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
  • – Xây dƣng công trinh dân dung.

2.2. Mô tả sơ bộ dự án

Tên dự án : Nhà máy xử lý chất thải nguy hại

Địa điểm xây dựng : Huyện Phu Binh, tỉnh Thái Nguyên

Diện tích đất : 12.000 m2

Mục tiêu đầu tƣ : Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ rác thải công

nghiệp- nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Mục đích đầu tư:

– Thúc đẩy phát triển các hoạt động tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy chất thải góp phần giảm

thiểu lƣợng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe nhân dân vì mục tiêu

phát triển bền vững.

– Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nguy hại bằng công nghệ tiên tiến, đồng bộ

đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng và

hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

– Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại địa phƣơng đồng thời giúp các cơ quan quản

lý tại địa phƣơng có những định hƣớng và phát triển trong công tác quản lý chất thải nguy hại,

nâng cao nhận thức ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng.

Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới

Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án

do chủ đầu tƣ thành lập.

Tổng mức đầu tƣ : 27,900,000,000 đồng (Hai mƣơi bảy tỷ chín trăm triệu đồng),

trong đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 30%, còn lại vốn vay 70%.

Tiến độ dự án : dự án bắt đầu triển khai từ quý III/2014 và đi vào hoạt động từ

Quý III năm 2016.

 

DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!