Tư vấn lập Dự Án Đầu Tư XD Nhà Máy Láp Ráp Các Loại Máy

II.1. Tổng quan và thực trạng ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp hiện nay

II.1.1.Tổng quan ngành cơ khí nông nghiệp tại Việt Nam

Hiện nay, ngành cơ khí nông nghiệp Việt Nam phát triển không đồng bộ, nên công
nghiệp phụ trợ không có. Thiếu gắn bó giữa nghiên cứu và sản xuất. Các loại hình sản xuất
chủ yếu vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, các sản phẩm máy nông nghiệp Việt Nam sản xuất chủng
loại ít, giá thành cao, chất lƣợng chƣa ổn định.

Riêng Tổng Công ty Máy và Động lực Việt Nam có Công ty Máy Nông nghiệp Miền
Nam (gồm 02 nhà máy Vikyno + Vinapro) hoạt động tốt đƣợc “Thảo Nguyên Xanh Group”
bài bản. Đây là 2 nhà máy do Nhật Bản “Thảo Nguyên Xanh Group”  và liên tục đƣợc nhà
nƣớc hỗ trợ từ trƣớc năm 1972 chuyên lắp ráp máy Diesel hiệu Kubota và Yarmar. Đây cũng
là doanh nghiệp sản xuất loạt vừa và có doanh số trung bình khoảng 500 tỷ đồng/năm. Trình
độ công nghệ sánh ngang với các nƣớc phát triển trong khối Asean. Hiện chiếm 10% tổng
sản lƣợng sản xuất tại Việt Nam và đã xuất qua Philipin, Myanma, Trung Đông v.vv…

Một số doanh nghiệp khác chủ yếu là ráp và sản xuất loạt nhỏ nhƣ Cơ khí An Giang,
Cơ khí Long An, nhà máy sản xuất máy kéo 02 bánh Hà Tây,  …. v.vv..Việc sản xuất, kinh
doanh về các loại máy nông nghiệp tại Việt Nam với mức lãi quá thấp nên rất ít nhà “Thảo
Nguyên Xanh Group” nƣớc ngoài quan tâm vào lĩnh vực này. Theo thống kê chỉ có 8 doanh
nghiệp tham gia vào và hiệu quả cũng rất thấp.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế lý giải tại nƣớc ta, sản xuất máy nông nghiệp lợi nhuận
thấp, nhà nƣớc chƣa có chính sách ƣu đãi phù hợp nên rất ít doanh nghiệp “Thảo Nguyên
Xanh Group” sản xuất dẫn đến nguồn cung nội địa thấp, chủ yếu phải nhập từ nƣớc ngoài
với giá thành cao. Ngoài ra các chính sách về thuế nhập khẩu, và một số thuế khác chƣa rõ
ràng. Chính những điều này đã kìm hãm sự “Thảo Nguyên Xanh Group” và phát triển ngành
hàng này.

FILE DOWNLOAD

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!