Tư Vấn Lập Dự Án Sản Xuất và Kinh Doanh Phân Hữu Cơ

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
II.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam
II.1.1. Tổng quan nền kinh tế vĩ mô Việt Nam

Năm 2010, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn
biến phức tạp, kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả  tích cực trên nhiều
lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng thể hiện thành tựu đạt được nền
kinh tế vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và thách thức. Việc đánh giá, nhìn nhận lại
kinh tế Việt Nam năm 2010 để  rút ra những bài học, chỉ  rõ những thách thức và
giải pháp cho năm 2011 có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính
sách ở Việt Nam. Có thể  tiếp cận và đánh giá một nền kinh tế  từ nhiều phương
diện. Trong bài viết này, bức tranh kinh tế Việt Nam được nhìn nhận từ góc độ vĩ
mô dựa trên diễn biến tình hình kinh tế trong năm và các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ
bản.

Tăng trưởng kinh tế

Năm 2010, kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh chóng sau
tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng GDP theo các quý trong
năm 2010 liên tục cải thiện. Tốc độ  tăng GDP quý  I đạt 5,83%, quý II là 6,4%,
quý III tăng lên 7,14% và dự đoán quý IV sẽ đạt 7,41%. Uớc tính GDP cả năm
2010 có thể tăng 6,7%, cao hơn nhiệm vụ kế hoạch (6,5%). Trong bối cảnh kinh tế
thế giới vẫn phục hồi chậm chạp và trong nước gặp phải nhiều khó khăn, kinh tế
Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao như trên là một thành công.
Với kết quả này tốc độ  tăng trưởng GDP cả giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân
7%/năm và thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm   2010 ước đạt 1.160
USD.

Các chỉ  số  tăng  trưởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hướng phục
hồi rõ rệt. Công nghiệp tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá
trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2009 và
năm 2010 ước tăng 14% so với năm 2009. So với khu vực công nghiệp thì khuvực dịch vụ cũng có sự phục hồi sau khủng hoảng kinh tế thế giới những ở mức độ thấp hơn. Tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm là 7,24% và triển vọng tốc độ
tăng trưởng khu vực dịch vụ cả năm 2010 có thể đạt 7,5%. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2010 gặp nhiều khó khăn: đầu năm hạn hán nghiêm trọng, giữa năm nắng nóng gay gắt, cuối năm mưa lũ lớn kéo dài ở miền Trung và Tây Nguyên. Những khó khăn này đã gây thiệt hại nặng nề  cho sản xuất vụ mùa, nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi. Tuy nhiên, do thực hiện nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ hộ nông dân và các doanh nghiệp về vốn, vật tư, tiêu thụ kịp thời, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng đầu năm đã tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2009, và ước cả năm 2010 tăng khoảng 2,8%.

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!