Dịch vụ tư vấn lập Dự Án Chăn Nuôi Bò Sữa Trang Trại

HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA VIỆT NAM
 
II.1. Phát triển chất lượng và số lượng giống bò sữa

Chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam có lịch sử phát triển trên 50 năm, nhưng bò sữa thực sự
phát triển nhanh từ năm 2001 sau khi có Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg  ngày 26/10/2001
của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển bò sữa Việt Nam giai
đoạn 2001-2010. Tổng đàn bò sữa của nước ta đã tăng từ 41 nghìn con/năm 2001 lên trên
115 nghìn con năm 2009 và tương tự tổng sản lượng sữa tươi sản xuất hàng năm tăng trên 4
lần từ 64 ngàn tấn/năm 2001 lên trên 278 ngàn tấn năm 2009.

Với quan điểm sản xuất giống bò sữa trong nước là chủ yếu, Bộ Nông nghiệp và
PTNT chủ trương lai tạo và phát triển bò sữa trong nước thông qua phê duyệt chương trình
và các www.lapduan.com.vn giống bò sữa 2001-2005 và 2006-2010. Tổng vốn đầu tư các
www.lapduan.com.vn giống bò sữa có giá trị hàng chục tỷ đồng đã hỗ trợ nông dân tinh bò
sữa cao sản, dụng cụ, vật tư và công phối giống đã tạo ra trên 75.000 bò sữa lai HF (F1, F2,
F3) cho các địa phương nuôi bò sữa trên phạm vi cả nước. Ngoài ra cán bộ kỹ thuật và người
chăn nuôi đã được tập huấn nâng cao trình độ quản lý giống, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn, thú
y, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh vắt sữa.v.v. góp phần năng cao năng suất và chất lượng đàn
bò sữa.

Trong quá trình lai tạo chọn lọc và nhân giống bò sữa trong nước, đàn bò lai HF thích
nghi và phát triển tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, sinh trưởng, sinh sản và
cho sữa tốt. Trong thời gian qua ngoài lai tạo giống bò sữa trong nước việc nhập các nguồn
gien bò sữa mới cũng được tiến hành thông qua nhập bò đực giống HF của các nước trên thê
giới như Mỹ, Úc về sản xuất tinh bò đông lạnh trong nước phục vụ nhân giống bò sữa trên
phạm vi cả nước. Đồng thời trên 15 ngàn bò cái sữa giống HF và Jersey cũng được nhập về
từ Mỹ, Úc, New Zealand, Thái Lan về nhân thuần đáp ứng nhu cầu nuôi bò sữa thuần cao
sản  của một số tổ chức và cá nhân trong nước. Hiện nay tổng đàn bò sữa giống HF của nước
ta khoảng 20,000 con và sẽ tăng lên nhanh trong những năm sắp tới do nhu cầu nhập giống
của các Công ty sữa và doanh nghiệp ngày càng cao.

Phát triển bền vững về số lượng và chất lượng đàn bò sữa là một trong những mục
tiêu quan trọng trong chỉ đạo thực hiện đối với chiến lược phát triển bò sữa của nước ta giai
đoạn 2001-2010 và chiến lược chăn nuôi của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đàn bò sữa của
Việt Nam đã phát triển tốt không chỉ về số lượng mà cả chất lượng trong thời gian gần 10
năm vừa qua. Theo số liệu của Tổng Cục thống kê Việt nam, đến tháng 10 năm 2009 tổng
đàn bò sữa năm 2009 của nước ta là 115,518 ngàn con, sản lượng sữa đạt 278 ngàn tấn.

Tổng đàn bò sữa liên tục tăng trong 10 năm vừa qua, tuy nhiên 2005-2009 tốc độ tăng
đàn thấp thậm chí năm 2007 số  lượng bò sữa giảm do khủng hoảng về giá: giá sữa bột thế
giới thấp nên tác động đến giá thu mua sữa tươi của các công ty sữa. Trong nhiều tháng giá
sữa tươi của nông dân bán bằng và dưới giá thành buộc người chăn nuôi phải giảm đàn,
thanh lọc loại thải đàn. Trong quá trình giảm đàn những bò sữa năng suất thấp, ngoại hình
xấu, sinh sản kém bị  loại đã góp phần chọn lọc và nâng cao chất lượng giống bò sữa Việt
Nam.

Do đó năm 2007 mặc dù số lượng bò sữa giảm 12% so với 2006 nhưng tổng sản lượng sữa tươi sản xuất ra vẫn tăng trên 8.5%. Từ năm 2008 -2009 tốc độ tăng đàn thấp thứ nhất dokhủng hoảng về melanine từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đến sản xuất chế biến và tiêu dùngsữa ở Việt nam. Sữa tươi của nông dân Hà Nội và một số tỉnh lân cận không tiêu thụ được phải đổ đi, nhiều bò sữa phải bán giá bò thịt đã ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi bò sữa.Thứ hai do khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới và Việt Nam đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nước ta nói chung và tốc độ phát triển của chăn nuôi và bò sữa nói riêng. Tuy nhiên sang năm 2010 nền kinh tế thế giới và Việt Nam chuyển sang giai đoạn phục hồi đã và đang có tác động tốt đến Chương trình phát triển bò sữa của nước ta ở giai đoạn mới.

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!