Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư Nông Trường Bò Sữa

CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA VIỆT NAM
 
I.1. Phát triển chất lượng và số lượng giống bò sữa

Ngành chăn nuôi bò sữa ở nước ta ć lịch sử phát triển khá lâu đời, nhưng bò sữa thật
sự phát triển nhanh từ năm 2001 kể từ khi ć Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg vào ngày
26/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển bò sữa
Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Theo chủ trương này từ năm 2001 đến 2004 một số địa
phương như TP Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Sơn La,
Hoà Bình, Hà Nam, … đã nhập một số lượng khá lớn (trên 10 nghìn con) bò HF thuần từ
Australia, Mỹ, New Zealand về nuôi. Một số bò Jersey cũng được nhập từ Mỹ và New
Zealand trong dịp này.

Với chủ trương lai tạo và phát triển bò sữa trong nước thông qua phê duyệt chương
trình các  “www.lapduan.com.vn”  giống bò sữa 2001-2005 và 2006-2010 ć giá trị  “Thảo
Nguyên Xanh Group” hàng chục tỷ đồng nhằm hỗ trợ nông dân tinh bò sữa cao sản, dụng cụ,
vật tư và công phối giống đã tạo ra trên 75.000 bò sữa lai HF (F1, F2, F3) cho các địa
phương nuôi bò sữa trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, cán bộ kỹ thuật và người chăn nuôi đã
được tập huấn nâng cao trình độ quản lý giống, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn, thú y, vệ sinh
phòng bệnh, vệ sinh vắt sữa…v…v. ǵp phần năng cao năng suất và chất lượng đàn bò sữa.
Theo  số liệu  Thống kê, tổng đàn bò sữa của nước ta tăng từ 41.000/2001 lên đến
115.000/năm 2009 và theo đ́, tổng sản lượng sữa tươi sản xuất hàng năm tăng lên 4 lần từ
64.000tấn/2001 lên đến 278.000tấn/2009.

Trong quá trình lai tạo chọn lọc và nhân giống bò sữa trong nước, đàn bò lai HF thích
nghi và phát triển tốt với điều kiện khí hậu ńng ẩm của Việt Nam, sinh trưởng, sinh sản và
cho sữa tốt. Trong thời gian qua ngoài lai tạo giống bò sữa trong nước việc nhập các nguồn
gien bò sữa mới cũng được tiến hành thông qua nhập bò đực giống HF của các nước trên thê
giới như Mỹ, Úc về sản xuất  tinh bò đông lạnh trong nước phục vụ nhân giống bò sữa trên
phạm vi cả nước. Đồng thời trên 15 ngàn bò cái sữa giống HF và Jersey cũng được nhập về
từ Mỹ, Úc, New Zealand, Thái Lan về nhân thuần đáp ứng nhu cầu nuôi bò sữa thuần cao
sản  của một số tổ chức và cá nhân trong nước. Hiện nay tổng đàn bò sữa giống HF của nước
ta khoảng 20.000 con và sẽ tăng lên nhanh trong những năm sắp tới do nhu cầu nhập giống
của các Công ty sữa và doanh nghiệp ngày càng cao.

Phát triển bền vững về số lượng và chất lượng đàn bò sữa là một trong những mục
tiêu quan trọng trong chỉ đạo thực hiện đối với chiến lược phát triển bò sữa của nước ta giai
đoạn 2001-2010 và chiến lược chăn nuôi của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đàn bò sữa của
Việt Nam đã phát triển tốt không chỉ về số lượng mà cả chất lượng trong thời gian gần 10
năm vừa qua. Theo số liệu của Tổng Cục thống kê Việt nam, đến tháng 10 năm 2009 tổng
đàn bò sữa năm 2009 của nước ta là 115.518 ngàn con, sản lượng sữa đạt 278 ngàn tấn.

Tổng đàn bò sữa liên tục tăng trong 10 năm vừa qua, tuy nhiên 2005-2009 tốc độ tăng
đàn thấp thậm chí năm 2007 số  lượng bò sữa giảm do khủng hoảng về giá: giá sữa bột thế
giới thấp nên tác động đến giá thu mua sữa tươi của các công ty sữa. Trong nhiều tháng giá
sữa tươi của nông dân bán bằng và dưới giá thành buộc người chăn nuôi phải giảm đàn,
thanh lọc loại thải đàn. Trong quá trình giảm đàn những bò sữa năng suất thấp, ngoại hình
xấu, sinh sản kém bị  loại đã ǵp phần chọn lọc và nâng cao chất lượng giống bò sữa Việt

FILE DOWNLOAD

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!