Tư vấn lập dự Án Trang Trại Bò Sữa Kết Hợp Bò Thịt

CHƯƠNG I: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN
    
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án
II.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô

Trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức ở trong nước và trên
thế giới như cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh
diễn biến bất thường, an  ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…song,   tỉnh
Lâm Đồng đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả
khả quan:

9 tháng đầu năm 2012, GDP (theo giá so sánh năm 1994) đạt 7,247 tỷ đồng, tăng
15.6%, trong đó lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt 1,752 tỷ đồng, tăng 9.5%; công nghiệp xây
dựng 2,760.8 tỷ đồng, tăng 17.8%; dịch vụ 2,733.7 tỷ đồng, tăng 17.6%. GDP (theo giá
hiện hành) đạt 19.366 tỷ đồng, tăng 22.2%; công nghiệp xây dựng 4.515 tỷ đồng, tăng
23.3%; dịch vụ 8,747 tỷ đồng tăng 25.7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 197.7 triệu USD tăng
9.6%. Tổng mức đầu tư xã hội đạt 8,550 tỷ đồng, tăng 0.6%. Thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn 2,886.5 tỷ đồng, đạt 62% dự toán địa phương và bằng 104 so với cùng kỳ. Thu hút
khách du lịch 2.98 triệu lượt, tăng 6.4% so cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 22,663 lao
động, tăng 2% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu lao động được 363 người bằng 87.8% so
với cùng kỳ.

Riêng với lĩnh vực chăn nuôi, tình hình tiếp tục phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc
tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó đàn bò tăng 5%, riêng bò sữa tăng 34%. Về công tác
phòng chống dịch, tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin lỡ mồm long móng, vắc xin tụ huyết
trùng trâu bò, vắc xin dịch tả,…

II.1.2. Chính sách phát triển

Theo định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2020, về lĩnh vực chăn nuôi bò, tỉnh Lâm
Đồng phải đạt mục tiêu:
Phát triển chăn nuôi bò sữa với quy mô tổng đàn 7,000 con, trong đó huyện Đơn
Dương 4,200 con, huyện Đức Trọng 1,600con, thành phố Bảo Lộc 600 con và các địa
phương khác.

Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
– Di nhập, chọn tạo giống, tinh giới tính để cải tạo chất lượng và tăng số lượng đàn
bò sữa
– Xây dựng và triển khai đề án phát triển vùng nguyên liệu cỏ cao sản phục vụ chăn
nuôi bò sữa, bò thịt giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
– Xây dựng các Liên minh chăn nuôi bò sữa
– Hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa chất lượng cao; ứng dụng cơ giới hóa
trong chăn nuôi bò sữa.
Sau đây là quy hoạch vị trí, diện tích các vùng được chăn nuôi và các vùng cấm nuôi
tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

 

FILE DOWNLOAD

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!