Tư vấn lập Dự Án Trang Trại Chăn Nuôi Bò Sữa

NGHIÊN CỨU THỊ TRưỜNG
II.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:

Tăng trưởng kinh tế
Năm 2010, kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh chóng
sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng GDP theo các quý
trong năm 2010 liên tục cải thiện. Tốc độ tăng GDP quý I đạt 5,83%, quý II là
6,4%, quý III tăng lên 7,14% và dự đoán quý IV sẽ đạt 7,41%. Uớc tính GDP
cả năm 2010 có thể tăng 6,7%, cao hơn nhiệm vụ kế hoạch (6,5%). Trong bối
cảnh kinh tế  thế giới vẫn phục hồi chậm chạp và trong nước gặp phải nhiều
khó khăn, kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao như trên
là một thành công. Với kết quả này tốc độ tăng trưởng GDP cả giai đoạn 2006-
2010 đạt bình quân 7%/năm và thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm
2010 ước đạt 1.160 USD.

Các chỉ số tăng trưởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hướng phục
hồi rõ rệt. Công nghiệp tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm
2009 và năm 2010 ước  tăng 14% so với năm 2009. So với khu vực công
nghiệp thì khu vực dịch vụ cũng có sự phục hồi sau khủng hoảng kinh tế  thế
giới những ở mức độ  thấp hơn. Tốc độ  tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm là
7,24% và triển vọng tốc độ  tăng trưởng khu vực dịch vụ cả năm 2010 có thể
đạt 7,5%. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2010 gặp nhiều khó khăn: đầu
năm hạn hán nghiêm trọng, giữa năm nắng nóng gay gắt, cuối năm mưa lũ lớn
kéo dài ở miền Trung và Tây Nguyên. Những khó khăn này đã gây thiệt hại
nặng nề cho sản xuất vụ mùa, nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi. Tuy nhiên, do
thực hiện nhiều chính sách và giải pháp hỗ  trợ  hộ  nông dân và các doanh
nghiệp về vốn, vật tư, tiêu thụ kịp thời, giá trị  sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng đầu năm đã tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2009, và ước cả năm 2010 tăng khoảng 2,8%.

FILE DOWNLOAD

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 – 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!