I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1. ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 có giải thích từ ngữ như sau: Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc