Danh mục: Kiến thức

Kỹ thuật trồng cây dược liệu

Kỹ thuật trồng cây dược liệu và các dòng cây dược liệu phổ biến như sâm ngọc linh, tam thất, địa liền, đẳng sâm, đinh lăng, nghệ, sạ đen, sả, đương quy, sa nhân, cà gai leo, giảo cổ lam, đông trùng hạ thảo... 

Các bước lập dự án đầu tư xây dựng P.1

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1. ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 có giải thích từ ngữ như sau: Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc