Danh mục: Dự Án Nông Nghiệp – Trang Trại

Dự án trang trại trồng trọt công nghệ cao

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT CÔNG NGHỆ CAO Chủ đầu tư: MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án:“ Trồng trọt công nghệ cao” Địa điểm xây dựng: Quy mô diện tích:200 ha. Tổng mức đầu tư của dự án:              200.000.000.000 đồng. (Hai trăm tỷ đồng) Trong đó:

Dự án nuôi dê

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN NUÔI DÊ Nước ta hiện là một nước nông nghiệp, trong quá trình xây dựng đất nước Đảng và nhà nước ta đang phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa. Trong những năm gần đây nền kinh tế- xã hội nước ta đã phát triển một