Quyết định Phê duyệt DTM “Khu nghỉ dưỡng Bình Minh”