Danh mục: Tin Tức

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác. Hộ gia đình, cá nhân ở

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường?

Cùng tìm hiểu “Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường? và Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường qua bài viết dưới đây. Giấy phép môi trường là gì?  Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có

Lập dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lập dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất thành công, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách song việc ứng dụng công nghệ cao vào