Danh mục: Tư Vấn Môi Trường

Quy định về hồ sơ khai thác nước mặt

1.  Văn bản pháp luật liên quan? Luật bảo vệ môi trường 72/2020/QH14; Luật tài nguyên nước 17/2012/QH12; Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật tài nguyên nước; Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.   2.  Đối tượng

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm: Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường; Dự án đầu tư nhóm II quy định

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường?

Cùng tìm hiểu “Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường? và Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường qua bài viết dưới đây. Giấy phép môi trường là gì?  Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có