Dự án chuyển giao công nghệ xanh

MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: “Chuyển giao Công Nghệ Xanh”

Địa điểm xây dựng:.

Quy mô diện tích:,0 m2.

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác.

Tổng mức đầu tư của dự án:

Trong đó:

 • Vốn tự có (30%)                       :.986.000 đồng.
 • Vốn vay – huy động (70%)        : 2.301.000 đồng.

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án Chuyển giao Công Nghệ Xanh” tại phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngànhChuyển giao Công Nghệ Xanh”| | |của TP. Hồ Chí Minh.

Vì vậy, sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, tham vấn từ các chuyên gia, nhà khoa học, Công ty chúng tôi xin được đề xuất thực hiện dự ánChuyển giao Công Nghệ Xanh” hướng đi đúng để phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, góp phần gia tăng giá trị của ngành Chuyển giao Công Nghệ Xanh”| | |nói chung và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng.

Hòa chung với sự phát triển kinh tế của đất nước với sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết khát vọng làm giàu, chúng tôichúng tôi đã phối hợp với Công Ty Tư Vấn tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư Chuyển giao Công Nghệ Xanh”tại CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;
 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;
 • Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hộinước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hộinước CHXHCN Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 củaQuốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành;
 • Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 • Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thông Tư 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019, về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018;

MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN

Mục tiêu chung

 • Phát triển dự án Chuyển giao Công Nghệ Xanh” nghiên cứu công nghệ và chuyển giao đáp ứng nhu cầu của người dân và thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương cũng như của cả nước.
 • Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực TP. Hồ Chí Minh.
 • Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của địa phương, của TP. Hồ Chí Minh.
  • Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án.

Mục tiêu cụ thể

 • Phát triển theo mô hìnhChuyển giao Công Nghệ Xanh”phát triển công nghệ và chuyển giao cho các doanh nghiệp đem lại sản phẩm chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế cao.
 • Mô hình dự án hàng năm chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn và chất lượng khác biệt ra thị trường.
 • Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng cao cuộc sống cho người dân.
 • Góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn và TP. Hồ Chí Minhnói chung.

Phân tích lựa chọn phương án công nghệ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Dự án Việt để được hỗ trợ tư vấn

Hiệu quả về mặt kinh tế

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Dự án Việt để được hỗ trợ tư vấn

VI. Liên hệ chúng tôi

Hotline: 0918755356 – 0903034381. Email: lapduanviet@gmail.com