Dự án tinh dầu tràm KOTINOCHI

Dự án tinh dầu tràm DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN AGRI – KOTINOCHI

  • Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI KON TUM
  • Địa chỉ: Thôn Tê Rông, xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum.
  • Đơn vị tư vấn và lập dự án: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt