Điều kiện, công nghệ và thiết kế quy hoạch trong thành lập dự án trung tâm đăng kiểm

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, hiện nay toàn quốc có gần 200 trung tâm đăng kiểm xe ô tô tham gia giao thông, trong đó tập trung nhiều nhất là tại Hà Nội (25 trung tâm), TP.HCM (20 trung tâm), Thanh Hóa (6 trung tâm).

Hiện không còn quy định về quy hoạch số lượng trung tâm đăng kiểm theo địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc không hạn chế thành lập trung tâm đăng kiểm. Cụ thể, theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, tổ chức kinh doanh trung tâm đăng kiểm phải không độc lập với đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe. Doanh nghiệp đầu tư được chủ động lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm đăng kiểm. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của công trình xây dựng (đất, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh) và xây dựng nhà xưởng kiểm định, lắp đặt thiết bị kiểm định, bố trí các khu vực chức năng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (QCVN 103:2019/BGTVT). Đồng thời, tổ chức bộ máy nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn, trình độ theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

Đăng kiểm là gì?

Đăng kiểm xe là một hình thức do cơ quan chuyên ngành kiểm định về chất lượng xe có đảm bảo chất lượng hay không. Hiện nay, mỗi tỉnh thành phố đều có 1 hoặc nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Công việc đăng kiểm sẽ gồm việc kiểm tra toàn bộ máy móc trong và ngoài của xe xem có đạt tiêu chuẩn như có chỗ nào chưa tốt, chưa ổn cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người lái và cả những người tham gia giao thông khác.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới

Quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới được quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, bao gồm các điều kiện cụ thể như sau:

Về điều kiện chung

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện chung đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, cụ thể như sau:

Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Điều kiện về cơ sở vật chất, dây truyền, kiểm định

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với cơ sở vật chất, dây truyền kiểm định khi kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, cụ thể như sau:

 1. Mặt bằng đơn vị đăng kiểm là nơi dùng để bố trí các công trình phục vụ việc kiểm định xe cơ giới trên cùng một khu đất, có diện tích được quy định như sau:
 2. a) Đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại I, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250 m2;
 3. b) Đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại II, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.500 m2;
 4. c) Đối với đơn vị đăng kiểm có hai dây chuyền kiểm định, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 2.500 m2;
 5. d) Đối với đơn vị đăng kiểm có từ 03 (ba) dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625 m2.
 6. Xưởng kiểm định
 7. a) Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I: Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 30 x 4 x 3,5 (m);
 8. b) Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II: Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 36 x 5 x 4,5 (m);
 9. c) Đối với xưởng kiểm định có nhiều dây chuyền kiểm định bố trí cạnh nhau thì khoảng cách giữa tâm các dây chuyền kiểm định không nhỏ hơn 4 m và khoảng cách từ tâm dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường bao gần nhất của xưởng kiểm định không nhỏ hơn 2,5 m;
 10. d) Đối với trường hợp dây chuyền kiểm định bố trí tại nhiều xưởng kiểm định thì tổng chiều dài tối thiểu các xưởng kiểm định phải bằng chiều dài tương ứng với loại dây chuyền quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
 11. Dây chuyền kiểm định phải được bố trí, lắp đặt các thiết bị kiểm tra và dụng cụ kiểm tra phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành, đảm bảo kiểm tra được đầy đủ các hệ thống, tổng thành, chi tiết của xe cơ giới tham gia giao thông để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật giao thông đường bộ”.

Điều kiện về nhân lực

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện nhân lực khi kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, cụ thể như sau:

Nhân lực trong đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 03 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.
 2. Có phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định.
 3. Có lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ đáp ứng theo quy định.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, cụ thể như sau:

 1. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm, tổ chức lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam, hồ sơ bao gồm:
 2. a) Văn bản đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới;
 3. b) Danh sách trích ngang kèm theo bản sao được chứng thực hợp đồng lao động theo quy định hoặc quyết định tiếp nhận đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định; quyết định bổ nhiệm đối với phụ trách dây chuyền kiểm định; quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị đăng kiểm (nếu có);
 4. c) Bản đối chiếu các quy định về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 5. d) Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể và mặt bằng nhà xưởng có bố trí các dây chuyền và thiết bị kiểm tra;

đ) Tài liệu về bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 1. Trình tự, cách thức thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 2. a) Trong vòng 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ và phù hợp theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo cho tổ chức về thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế đơn vị đăng kiểm. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không phù hợp theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải thông báo cho tổ chức bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do;
 3. b) Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kiểm tra, đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế. Kết quả đánh giá được lập thành Biên bản theo mẫu quy định. Nếu đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 05 ngày làm việc; nếu kết quả kiểm tra, đánh giá không đạt yêu cầu thì Cục Đăng kiểm Việt Nam phải thông báo bằng văn bản trong vòng 05 ngày làm việc để tổ chức khắc phục và tiến hành kiểm tra, đánh giá lại.
 4. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác. Thành phần hồ sơ đối với từng hình thức tiếp nhận phải phù hợp với quy định.
 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo mẫu quy định.

Thiết kế quy hoạch mặt bằng trung tâm đăng kiểm

Điều kiện về mặt bằng trung tâm đăng kiểm

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định cụ thể như sau:

 1. Mặt bằng đơn vị đăng kiểm là nơi dùng để bố trí các công trình phục vụ việc kiểm định xe cơ giới trên cùng một khu đất, có diện tích được quy định như sau:
 2. a) Đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại I, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250 m2;
 3. b) Đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại II, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.500 m2;
 4. c) Đối với đơn vị đăng kiểm có hai dây chuyền kiểm định, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 2.500 m2;
 5. d) Đối với đơn vị đăng kiểm có từ 03 (ba) dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625 m2.
 6. Xưởng kiểm định
 7. a) Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I: Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 30 x 4 x 3,5 (m);
 8. b) Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II: Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 36 x 5 x 4,5 (m);
 9. c) Đối với xưởng kiểm định có nhiều dây chuyền kiểm định bố trí cạnh nhau thì khoảng cách giữa tâm các dây chuyền kiểm định không nhỏ hơn 4 m và khoảng cách từ tâm dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường bao gần nhất của xưởng kiểm định không nhỏ hơn 2,5 m;
 10. d) Đối với trường hợp dây chuyền kiểm định bố trí tại nhiều xưởng kiểm định thì tổng chiều dài tối thiểu các xưởng kiểm định phải bằng chiều dài tương ứng với loại dây chuyền quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
 11. Dây chuyền kiểm định phải được bố trí, lắp đặt các thiết bị kiểm tra và dụng cụ kiểm tra phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành, đảm bảo kiểm tra được đầy đủ các hệ thống, tổng thành, chi tiết của xe cơ giới tham gia giao thông để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

                             Bản thiết kế tổng mặt bằng Dự Án Việt đã thực hiện

Lắp đặt dây chuyền thiết bị kiểm định

Phân loại dây chuyền

Dây chuyền kiểm định là nơi bố trí vị trí kiểm định, lắp đặt các thiết bị kiểm tra.

Dây chuyền kiểm định gồm có hai loại:

 1. a) Dây chuyền kiểm định loại I là dây chuyền kiểm định được xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 2.000 kg.
 2. b) Dây chuyền kiểm định loại II là dây chuyền kiểm định được xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 13.000 kg.

Phương án lựa chọn công nghệ xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoạt động kiểm định được thực hiện thống nhất trong toàn quốc và do Cục đăng kiểm Việt Nam quản lý, các tiêu chuẩn về thiết bị – công nghệ cũng do Cục đăng kiểm Việt Nam qui định. Do vậy, việc đầu tư thiết bị công nghệ cũng thực hiện theo các quy chuẩn của ngành về hoạt động kiểm định.

Thiết bị kiểm định đảm bảo:

Kiểu loại các thiết bị kiểm tra bố trí trong dây chuyền kiểm định phải phù hợp với kiểu loại thiết bị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong mạng lưới Trung tâm kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc.

Trang bị cho một dây chuyền kiểm định tối thiểu phải có các thiết bị kiểm tra sau đây:

+ Thiết bị kiểm tra phanh (Brake Tester);

+ Thiết bị cân trọng lượng (Weighing device)

+ Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe (Side Slip Tester);

+ Thiết bị phân tích khí xả (Exhaust Gas Analyser);

+ Thiết bị đo độ khói (Exhaust Smoke Opacimeter);

+ Thiết bị đo độ ồn phương tiện và âm lượng còi (Sound Level Meters);

+ Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước (Headlamp Tester);

+ Thiết bị kiểm tra đồng hồ tốc độ (Speedometer Tester);

+ Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm (Axle play detector);

+ Thiết bị nâng xe phục vụ cho việc kiểm tra khung gầm và các bộ phận bên dưới thân xe. Trường hợp không sử dụng thiết bị nâng thì có thể thay thế bằng hầm kiểm tra gầm ôtô. Kích thước cụ thể hầm kiểm tra được quy định như sau:

Hầm kiểm tra xe tải (dài x rộng x sâu):       12000 x 750 x 1200 (mm);

Hầm kiểm tra tổng hợp (dài x rộng x sâu): 12000 x 650 x 1250 (mm).

Vị trí của hầm phù hợp với thiết kế của dây chuyền kiểm tra, lối lên xuống phải thuận tiện và có lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Trong hầm phải trang bị kích nâng để thay đổi khoảng cách giữa đăng kiểm viên và gầm xe nhằm tạo thuận lợi khi thao tác kiểm định. Sử dụng hầm tổng hợp trong trường hợp chỉ có một dây chuyền kiểm tra.

+ Thiết bị phát điện cung cấp cho các trang thiết bị kiểm định khi có sự cố về điện.

 1. Dụng cụ kiểm tra

Dụng cụ kiểm tra cho mỗi một dây chuyền kiểm định tối thiểu cho dự án trung tâm đăng kiểm xe cơ giới như sau:

Dụng cụ kiểm tra độ rơ góc vô lăng lái;

Dụng cụ kiểm tra áp suất hơi lốp;

Dụng cụ kiểm tra chiều cao hoa lốp còn lại;

Đèn soi, đèn pin;

Búa chuyên dùng kiểm tra;

Thước đo các loại.

Yêu cầu kỹ thuật của từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra sử dụng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới phải theo đúng quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

 1. Thông tin lưu trữ

+ Mỗi một vị trí làm việc trong trung tâm đăng kiểm xe cơ phải có 01 thiết bị để nhập, lưu trữ và truyền số liệu. Các thiết bị phải được nối mạng nội bộ để bảo đảm việc lưu trữ và truyền số liệu.

+ Máy chủ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phải được nối mạng với máy chủ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác kiểm định để thường xuyên truyền, báo cáo số liệu kiểm định.

+ Chương trình quản lý kiểm định sử dụng tại Trung tâm phải hoà mạng được với chương trình quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành.

 1. Các thiết bị khác trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: máy điện thoại; máy fax; camera quan sát và chụp ảnh phương tiện vào kiểm định; máy photocopy…