Dự án nông nghiệp công nghệ cao

Mô tả sơ bộ thông tin dự án.

Tên dự án:Nông nghiệp công nghệ cao

Địa điểm thực hiện dựán:

Hình thức quản lý:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án.

Diện tích thực hiện : 2 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án

Trong đó:

  • Vốn tự có (30%)                         : 530.000 đồng.
  • Vốn vay tín dụng (70%)    :49..000 đồng.

1.3 Sự cần thiết xây dựng dự án.

Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Lâm Đồng đã tiến hành triển khai đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao với những hình thức, quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở nhiều mức độ khác nhau.

Đối với tỉnh Bình Dương, thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao của tỉnh là yêu cầu cấp thiết.

Trước tình hình đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao

1.4 Các căn cứ pháp lý.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày14/03/2017 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp;

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của chính phủ về khuyến nông;

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ;

1.5Mục tiêu dự án.

1.5.1. Mục tiêu chung.

  • Phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu tại chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động.
  • Hình thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phục vụ cho nhu cầu địa phương và cung cấp nguồn thực phẩm sạch an toàn cho toàn dân.
  • Đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực; tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;
  • Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống tại địa phương;
  • Hình thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp, sản phẩm xuất khẩu và cung ứng vào các hệ thống phân phối khó tính như siêu thị, nhà hàng, khách sạn…

1.5.2. Mục tiêu cụ thể.

– Quy trình khép kín từ nguồn giống, đầu ra sản phẩm và tái sử dụng phân bón từ phế phẩm nông nghiệp.

– Về khách hàng: Dự án đi vào hoạt động sẽ hướng đến việc đáp ứng và thỏa mãn được nhu cầu cho các khách hàng khó tính – đòi hỏi chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn cao như Nhật, Châu Âu

– Về sản phẩm: cung cấp các sản phẩm về chuối, dưa lưới, rau màu… đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Global GAP và có thể đạt được các tiêu chuẩn tiên tiến khác (như JAS) nếu được yêu cầu.

– Về doanh thu và lợi nhuận: Dự án hướng đến việc tạo ra một doanh thu ổn định, lợi nhuận cao hợp lý và hiệu quả, hướng đến việc thời gian hoàn vốn vay từ 5-7 năm.