Phân biệt lập quy hoạch 1:500 và lập quy hoạch 1:2000

LUẬT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 11 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 24 LUẬT XÂY DỰNG 2014 BAO GỒM HAI LOẠI:

Quy hoạch 1/2000
Quy hoạch 1/500
Quy hoạch 1/500 hay còn gọi là quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Quy hoạch 1/500 là sự cụ thể hóa toàn bộ nội dung của quy hoạch phân khu và quy hoạch chung, là cơ sở quan trọng để xác định chính xác từng ranh giới khu đất và vị trí xây dựng công trình.

Quy hoạch 1/500 là quy hoạch tổng thể của các dự án bất động sản, giúp cho việc thiết kế cơ sở và kỹ thuật thi công trở nên dễ dàng hơn.

Quy hoạch 1/500 luôn phải gắn với một chủ thể hoặc một dự án đầu tư nhất định như: xây dựng dân dụng, dự án đầu tư, công nghiệp … và đây cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép xây dựng sau này cho dự án và lập dự án đầu tư xây dựng.
Các chỉ tiêu xây dựng bắt buộc mà quy hoạch 1/500 phải có: dân số, tổ chức không gian, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… Và trong đồ án thiết kế phải thể hiện được mối quan hệ giữa các chỉ tiêu đó thông qua các yếu tố bên ngoài như hàng rào, cổng ra vào, đường đi …
Dự án nào phải lập quy hoạch 1/500?
Theo quy định mới nhất về quy hoạch chi tiết 1/500 thì công trình riêng lẻ không cần lập bản đồ quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, chủ đầu tư xây dựng công trình cần đảm bảo bản vẽ thiết kế tổng thể mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình phải phù hợp với bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trước đó.

Đối với công trình xây dựng tập trung

Các công trình xây dựng tập trung bao gồm khu đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu bảo tồn di sản, khu du lịch thương mại, giáo dục, y tế. Có hai trường hợp phải lập bản đồ quy hoạch cụ thể như sau:

Trường hợp dự án có quy mô nhỏ hơn 5ha thì không phải lập bản đồ 1/500. Nhưng cần đảm bảo nhiều yếu tố phù hợp theo quy hoạch 1/2000 tương tự như trường hợp công trình đơn lẻ đã nêu trước đó.
Trường hợp dự án lớn hơn 5ha và nhà chung cư trên 2ha thì phải lập bản đồ 1/500 theo quy định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở bản đồ chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt.
Phân biệt quy hoạch 1/500 với Quy hoạch 1/2000

Hiện nay, hai quy hoạch được sử dụng nhiều nhất là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000. Tuy nhiên, với hai phương án này, nhiều người thường bị nhầm lẫn. Vì vậy, chúng tôi xin đưa ra một số yếu tố để bạn đọc có thể phân biệt dễ dàng hơn. Đặc biệt:

Nơi thực hiện:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 do địa phương nơi có công trình, dự án thực hiện.
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ do các cơ quan, đơn vị kinh doanh, công ty kinh doanh bất động sản thực hiện.
Mục đích lấy ý kiến:

Mục đích của việc lấy ý kiến đối với quy hoạch 1/500 nhằm giải quyết một số vấn đề cụ thể và thiết thực của dự án. Đóng góp chủ yếu cho chủ đầu tư trước khi triển khai dự án để nhà đầu tư và khách hàng có thể hình dung một cách rõ ràng và cụ thể nhất.
Mục đích lấy ý kiến cho quy hoạch 1/2000 nhằm định hướng cho toàn khu vực rộng lớn, chủ yếu về mạng lưới giao thông và quy hoạch sử dụng đất. Các ý kiến đóng góp cho chính quyền các cấp, các đơn vị chức năng hoặc các nhà quản lý đối với việc xây dựng quy hoạch.
Đồ án quy hoạch:

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 là đồ án quy hoạch xây dựng.
Đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 là đồ án quy hoạch chi tiết.