Thuyết minh Dự án Nạo vét, khơi luồng thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Lô tỉnh Phú Thọ

  

Sự cần thiết xây dựng dự án
Nằm trung lưu của hệ thống sông Hồng, Phú Thọ tiếp nhận ba nguồn nước của 3 sông lớn đó là sông Lô sông Thao và sông Đà cùng với hai chi lưu là sông Chảy và sông Bứa với nhiều suối ngòi chằng chịt. Trong đó, Sông Lô bắt nguồn từ Trung Quốc vào Việt Nam nhập vào sông Hồng ở Việt Trì dài 470 cây số phần Việt Nam 275 cây số. Chiều dài chảy qua Phú Thọ từ Chí Đám (Đoan Hùng) đến Bến Gót (Việt Trì) khoảng 73,5 cây số cũng chảy theo hướng tây bắc – đông nam gần như song song với sông Thao. Con sông này có tác dụng thoát nước cho tỉnh Phú Thọ, vì vậy lượng nước thải đổ ra các dòng sông này rất là lớn. Chính vì nguyên nhân trên dẫn đến dưới lòng sông còn tồn tại rất nhiều các loại rác và phế thải rắn cộng với bùn lắng gây cản trở dòng chảy của sông.

Việc dòng chảy dòng sông này không được lưu thông một mặt gây ngập úng cho tỉnh trong mùa mưa, một mặt vì có quá nhiều bùn lắng cũng như cát dẫn đến việc lưu thông đường thủy của các tàu thuyền qua lại đoạn sông này bị hạn chế.
Hiện nay, đã có nhiều dự án được đầu tư để khai thông dòng chảy trên sông Lô tuy nhiên hiệu quả của các dự án này chưa cao, tình trạng bùn lắng trên dòng sông vẫn rất nghiêm trọng, lượng rác và phế thải rắn dưới đáy sông vẫn rất lớn. Nguyên nhân dẫn đến tính không hiệu quả của các dự án đã được đầu tư là do chưa chọn được công nghệ nạo vét rác và phế thải rắn phù hợp.

 Mục tiêu dự án.
– Nạo vét cát và bùn lắng dưới lòng sông
– Khơi thông luồng thủy nội địa nói chung cũng như ở tỉnh Phú Thọ nói riêng
– Kết hợp tận thu các sản phẩm từ hoạt động nạo vét để bù đắp chi phí đầu vào
– Giúp giải quyết công ăn việc làm cho người dân
– Góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương